Privaatsuspoliitika

Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Kohaldatav alates 1. veebruar 2023

Veebilehe www.smartfield.ee ja teenuste privaatsustingimused ja andmete töötlemise põhimõtted.

Veebilehte www.smartfield.ee haldab ja seal pakutavaid teenuseid ja tooteid pakub SMARTFIELD OÜ (edaspidi Smartfield või meie).

Järgnevad tingimused kehtivad kõigile, kes külastavad Smartfield veebilehte, ostavad teenuseid ja tooteid või kasutavad muid viise Smartfieldile andmete edastamiseks ja suhtlemiseks.

Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation) ja selle eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Smartfield isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.  Lugege järgnev hoolikalt läbi, et mõista meie lähenemist seoses teie isikuandmetega.

MEIE VEEBILEHTE KASUTADES, TOOTEID JA TEENUSEID OSTES NÕUSTUTE, ET KOGUME JA KASUTAME TEIE ANDMEID VASTAVALT KÄESOLEVATELE TINGIMUSTELE.

 1. MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja või Teie) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Smartfieldile omalt poolt infot. Näiteks teenuste tellimine, meili teel ühenduse võtmine, uudiskirjaga liitumine.

Teenused on kõik Smartfieldi poolt pakutavad teenused.

Tooted on kõik Smartfieldi poolt pakutavad tooted.

 • MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME

Kogutav teave hõlmab nii teavet, mida te meile teadlikult ja aktiivselt edastate meie teenuste kasutamisel, toodete ostmisel ja veebilehe külastamisel, kui ka kogu teavet, mida Teie seadmed meile automaatselt edastavad.

Teie isiklikud andmed võivad jõuda meieni järgmistel viisidel:

 • Kui sirvite veebilehte www.smartfield.ee  
 • Kui kontakteerute meiega telefoni, e-posti või online vormi kaudu
 • Kui te kommenteerite, laigite või jagate mõnda postitust meie sotsiaalmeedia kontol
 • Kui tellite meilt teenuse või ostate tooteid

Kogutavad andmetüübid

Küsime Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on vajalik Teile teenuse osutamiseks või toodete müümiseks. Võttes meiega ühendust või külastades meie veebilehte, on võimalik, et jagate meiega järgnevat teavet:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Postiaadress
 • Telefoninumber
 • Teie ja meie vaheline vestlusajalugu
 • Informatsioon Teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta

Isikuandmete kasutamine

Smartfield kasutab isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kasutajale teenuse osutamiseks või toote müümiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutajaga suhtlemiseks ja kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks toodete ja teenuste kohta kui kasutaja on selleks soovi avaldanud;
 • veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks või toote müümiseks.

 • KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE? 

Teie kontaktinformatsiooni ning äritegevusega seotud informatsiooni säilitatakse ja töödeldakse lepingu täitmise eesmärkidel seni, kuni Smartfield teile teenuseid osutab või tooteid müüb ja andmeid säilitatakse kolm kuni seitse aastat pärast lepingulise suhte lõppu olenevalt seadusega ette nähtud tähtaegadest. Smartfield võtab kasutusele kõik jõukohased meetmed, et tagada aegunud isikuandmete uuendamine ja selliste isikuandmete kustutamine, mis ei ole enam vajalikud.

Isikuandmeid, mida kasutatakse turunduslike eesmärkidel, hoiustatakse ja töödeldakse sellel eesmärgil seni, kuni te oma nõusoleku tagasi võtate.

Automaatselt kogutud andmeid hoiustatakse lühiajaliselt.

 • MILLAL ME TEIE ISIKUANDMEID JAGAME?

Kolmas isik on Smartfield lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Smartfield kasutajale teenuseid. Me võime jagada Teie isikuandmeid teatud kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, nt IT-tarnijad, logistika- ja raamatupidamisteenuse pakkujad ja teised teenusepakkujad või koostööpartnerid.

Me võime jagada isikuandmeid ka kolmandate osapooltega, kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema, näiteks kui isikuandmeid nõuab meilt mõni asutus, kes on pädev selliseid andmeid küsima, näiteks kohus või õiguskaitseasutus või pädevad valitsusasutused ja järelevalveasutused vastavalt seadusele. 

 • KÜPSISED

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille Teie arvutisse või muusse seadmesse (nagu nutitelefon, tahvelarvuti jne) paigutavad Teie poolt külastatavad veebilehed. Neid kasutatakse laialdaselt veebilehtede toimimiseks või tõhusamaks muutmiseks, samuti lehe omanikele teabe edastamiseks.

Smartfield kasutab kolmanda osapoolena Google Analytics teenuseid veebilehe analüütika eesmärgil. Google Analytics on Google’i pakutav veebianalüütika teenus, mis jälgib ja annab ülevaate veebulehe liiklusest. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja jälgimiseks. Neid andmeid jagatakse teiste Google’i teenustega. Google võib kasutada kogutud andmeid oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks. Google’i privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage Google’i privaatsuse ja tingimuste lehte, mis on saadaval aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=et

Smartfield kasutab enda veebilehel järgmiseid Google Analytics küpsiseid:

 • Google Analyticsi küpsis: _ga: küpsist kasutatakse külastajate, seansside ja veebilehe kasutamise jälgimiseks alüüsiaruande jaoks. Küpsised salvestavad teavet anonüümselt ja määravad unikaalsete külastajate tuvastamiseks juhuslikult genereeritud numbri. 
 • Google Analyticsi küpsis: _ga_PZYCV2YXM3: küpsis paigaldatakse püsiva seansi oleku jaoks. 
 •  Kuidas küpsiseid hallata

Küpsiseid saate hallata ja kustutada vastavalt oma soovile tühjendades brauseri sirvimisajaloo. See eemaldab kõik küpsised kõigilt veebilehtedelt, mida olete külastanud, kuid võite kaotada ka osa salvestatud teabest (nt salvestatud sisselogimisandmed, lehe eelistused).

Kõigil veebisaitidel Google Analyticsi jälgimisest loobumiseks külastage http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KAITSEME?

Smartfield rakendab asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 • TEIE ÕIGUSED

Teil on oma isikuandmetega seoses järgmised õigused:

 • õigus taotleda teie kohta käivatele andmetele juurdepääsu, nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele;
 • õigus saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning teil on õigus edastada oma isikuandmed muule vastutavale töötlejale ilma igasuguse takistuseta (andmete ülekantavus);
 • õigus võtta tagasi oma nõusolek.

Kui soovite mõnda nendest õigustest teostada või kui teil on seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, palume teil meiega ühendust võtta e-posti aadressil info@smartfield.ee.

Kui arvate, et Teie õigusi on rikutud, võite pöörduda ja esitada kaebuse teie jurisdiktsioonis tegutsevale järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon Eestis aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, info@aki.ee või muule teie jurisdiktsioonis asuvale pädevale asutusele). ELi riiklike andmekaitseasutuste loend on saadaval aadressil https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

 • PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

Smartfield jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

 • ANDMETÖÖTEJA KONTAKTID

Smartfield OÜ

Registrikood: 14817354

Postiaadress: Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kadjaste küla, Heidemanni, 87606

E-post: info@smartfield.ee